Uw privacy wordt gewaarborgd.

De gegevens op deze website zijn bedoeld om u algemene informatie te verschaffen. Deze gegevens kunnen door ons zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De op deze website getoonde informatie wordt door Swier cs met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Op deze website wordt louter informatie verstrekt over producten en diensten die door het kantoor worden aangeboden. Wij kunnen geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site.

Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, afbeeldingen en logo’s. Op de informatie van deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.